Socialt entreprenörskap

Inom den akademiska världen så kämpar man med att försöka identifiera entreprenörskap och vad en entreprenör gör och vem som är en entreprenör. Förmodligen så finns det lika många definitioner av en entreprenör som det finns människor. Hur som helst så kan man ganska tydligt se två grupper av definitioner. Den första och äldre definitionen knyter entreprenörskap till en person och man försöker hitta olika personlighetsdrag som specificerar en entreprenör. Den mer moderna synen ser entreprenörskap som ett beteende och inte en särskild personlighet. Detta innebär också att entreprenörskap inte är knuten till en person utan alla och allt kan vara entreprenörer, man kan vara entreprenör under en särskild tid men inte nödvändigtvis för alltid.

Många tror att en entreprenör måste tjäna pengar. Man har Steve Jobs och Richard Branson som målbilder och idoler. Men så är inte fallet. Det finns väldigt många entreprenörer som saknar vinst-intresse. Detta kallas för socialt entreprenörskap och kan finnas överallt runt oss. Socialt entreprenörskap har andra motiv än finansiella, oftast strävar man efter att förbättra livssituationer och samhället där man ser att det behövs. Det finns väldigt avancerade organisationer som exempelvis jobbar med medicinsk utrustning, skapar skor av gamla gummirester och skänker till människor i Afrika, etc. Men vi kan finna simplare former av socialt entreprenörskap mycket närmre oss än så, exempelvis i föreningar här i Sverige där man jobbar aktivt med att ge barn och ungdomar en trygg uppväxt som håller dem från kriminella aktiviteter.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *