Så blir du proffs på att pitcha din företagsidé

När du har kommit igång med din företagsidé är det superviktigt att lära sig att presentera den på ett proffsigt sätt. Det kräver en viss struktur och planering men det är också bra att öva in din pitch så att du kan den helt utantill. I affärsvärlden pratar man om “elevator pitch” eller “hisspitch” på svenska som innebär att du helt enkelt ska kunna presentera din idé för en person under en hissfärd. I Sverige finns det väll inte jättemånga hissfärder som tar mer än en minut, men man brukar pratar om att en hisspitch är runt 2 minuter lång. Men hur ska man strukturera en hisspitch och vad är viktigt att den innehåller? Det finns ett koncept som kallas för NABC-pitch (Need, approach, benefit & competition) och den ska vi nu presentera. Tänk på att det är viktigt att man stärker sina argument med fakta och det kräver en hel del researh.

Här är ett exempel på en NABC-pitch

Need

Första delen av din pitch kallas för “need” och det är här du ska förklara ett problem som du anser att de flesta möter i din vardag. En del benämner detta som “pains” alltså, bekymmer eller smärtor.

Exempel: De flesta människor har problem att lämna sin bil till verkstaden under vardagar då de inte har tid att sitta kvar och vänta på att få den lagad.

Tidsåtgång: 30sek

Approach

Efter att du har förklarat att det finns ett stort problem som de flesta möter så är det dags att förklara hur du kan lätta detta bekymmer för någon. Det är i den här delen du förklarar hur din verksamhet fungerar eller kommer att fungera.

Exempel: På din bilverkstad så kommer du att erbjuda kunderna en hyrbil, helt kostnadsfritt, som de kan använda medan deras bil lagas.

Tidsåtgång: 30sek

Benefit

När du har förklarat din kärnverksamhet så har du nu möjlighet att berätta vilka fördelar din verksamhet har. Du binder alltså ihop need och approach och förklarar dina “painkillers” och har möjlighet att argumentera för din idé.

Exempel: Fördelen för kunden är att de nu kan lämna in bilen på verkstaden utan att de behöver sitta kvar och vänta eller åka kollektivt för att ta sig tillbaka till jobbet. Hyrbilarna är självklart stripade med företagets namn, telefon-nr och erbjudande “laga din bil, låna bil helt kostnadsfritt under tiden”. På så sätt så marknadsförs ditt företag också på ett väldigt kostnadseffektivt sätt.

Tidsåtgång: 30sek

Competition

Såhär långt in i pitchen så kanske allt verkar väldigt logiskt. Men den här sista delen av pitchen är kanske lite mer knepig att förstå: Du ska nu berätta om andra företag som bedriver liknande, konkurrerande verksamhet än du. Detta är viktigt för att visa att du har gjort research på dina konkurrenter. Självklart så ska du ju även förklara vad du gör som inte dem gör för att visa att du har möjlighet att ta dig in på marknaden.

Tidsåtgång: 30sek

This entry was posted in Vägledning & Råd. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *