Namnbrickor som företagare

Det finns flera situationer som företagare där det kan vara smidigt att använda sig av namnbrickor. När man representerar ett företag vill man att de man träffar ska komma ihåg vad man heter eftersom att det kan leda till att de senare kontaktar en för att prata vidare.

 

Många tänker att det räcker att ha ett sätt att kontakta företaget. För vissa kan det räcka, men de flesta känner sig mer manade att kontakta någon som man vet vad de heter. Genom att veta namnet på den man kontaktar är det lättare att känna att man redan har en relation till den man pratar med. Det är lätt att med hjälp av en namnbricka höja chansen att de man träffar kommer ihåg vad man heter och på så sätt blir mer övertygade om att kontakta företaget.

 

När man är i en situation där man representerar företaget kan det därför vara bra att ha en namnbricka. Framförallt är det bra på platser där det befinner sig mycket folk. Exempelvis om man ska representera företaget på ett mingel eller vid en mässa. Det är mycket folk och besökarna träffar många nya människor under tiden de är där. Genom att bära en namnbricka under tillfällen som dessa blir det lättare för de potentiella kunderna att komma ihåg namnet och därmed känner de sig mer trygga i att sedan kontakta företaget.

 

I vissa situationer kan det också vara så att företaget står i fokus, exempelvis vid en presentation eller ett seminarium som anordnas. I dessa situationer kan en namnbricka hjälpa till med att folk vet var de ska vända sig i företaget. Exempelvis en presentation om ett speciellt område inom företaget. Om personen som presenterar är ansvarig för just detta området, kan en namnbricka hjälpa de som ser presentation med att veta vem de ska fråga efter om de senare kontaktar företaget.

 

Det finns alltså flera situationer där du som representant för ett företag kan gynnas av att bära en namnbricka. Det kan vara värt att tänka på det tills nästa gång det blir dags att representera företaget.

This entry was posted in Vägledning & Råd. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *