Affärsplanen är omodern!

Traditionellt så brukar entreprenörskap handla om att ta fram en företagsidé som det sedan ska göras ofantliga mängder research på som ska sammanställas i en affärsplan på ca 50-100 sidor. Därefter går man till banken eller investeraren för att finansiera idén och starta upp den. Detta är en lång process som ibland tar år för människor att färdigställa utan att ens ha testat om det faktiskt finns en marknad för företagsidén.

Därför pratar man nu allt mer om “lean startup” vilket innebär att man sätter igång och testar företagsidén direkt från start. Man låter alltså “researchfasen” innehålla praktiska element där man går ut till kunden och pratar om sin idé eller visar en prototyp för att få information om marknaden. Varför? Därför slutprodukten ser sällan ut som ursprungsidén därför man har antagit en del hypoteser utan att veta dess korrekthet. Det kan alltså bli döden för företagsidén och då har man lagt otroligt mycket tid på något som aldrig sattes till verket. Lean start-up innebär “trial and error”, man testar, analyserar resultatet, förändrar idén, testar igen osv.

När man har kommit längre in i processen att utveckla sin idé och sitt företag, då kan man sätta sig ner och skriva sin affärsplan. Under tiden så brukar man prata om ett simplare sätt att kartlägga sin idé och sina hypoteser som inte kräver lika mycket arbete och är lättare att revidera under tidens gång. Denna modell brukar man kalla för “the business model canvas” och förklaras i videon här nedan. Så om du sitter och kämpar med en affärsplan i detta nu så stanna genast upp och se videon!

This entry was posted in Vägledning & Råd. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *